Απόσπαση τοιχογραφίας

Απόσπαση  τοιχογραφίας
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο τοιχογραφία αναφερόμαστε σε ζωγραφική πάνω σε ένα τμήμα τοίχου, βράχου, μετάλλου, ξύλου, χαρτιού το οποίο είναι μέρος ενός κτηρίου. Επειδή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημείου, όλες οι επεμβάσεις γίνονται σε σχέση με τις ανάγκες του ακινήτου συνολικά και πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταβολή του υλικού και της αυθεντικότητας της ζωγραφικής επιφάνειας. Μερικές φορές λόγω της έντονης φθοράς και των μη ικανοποιητικών συνθηκ...