Αισθητική αποκατάσταση αποσπασμένων τοιχογραφιών

Αισθητική αποκατάσταση αποσπασμένων τοιχογραφιών
Η αισθητική αποκατάσταση είναι μια επέμβαση η οποία συνεισφέρει στην κατανόηση των έργων τέχνης από το κοινό, ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν ολοκληρωμένα. Πρέπει πάντοτε να γίνετε με σεβασμό ως προς την ιστορικότητα και την καλλιτεχνική αξία του αντικειμένου. Για την αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές τεχνικές βασισμένες στη φιλοσοφία των αποκαταστάσεων που ισχύει σε κάθε εποχή. Για τις αποσπασμένες τοιχογραφίες, συγκεκ...

Απόσπαση τοιχογραφίας

Απόσπαση  τοιχογραφίας
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο τοιχογραφία αναφερόμαστε σε ζωγραφική πάνω σε ένα τμήμα τοίχου, βράχου, μετάλλου, ξύλου, χαρτιού το οποίο είναι μέρος ενός κτηρίου. Επειδή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημείου, όλες οι επεμβάσεις γίνονται σε σχέση με τις ανάγκες του ακινήτου συνολικά και πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταβολή του υλικού και της αυθεντικότητας της ζωγραφικής επιφάνειας. Μερικές φορές λόγω της έντονης φθοράς και των μη ικανοποιητικών συνθηκ...

Η σπουδαιότητα της επιστημονική συντήρησης

Η σπουδαιότητα της επιστημονική συντήρησης
Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αναγκαία στη κοινωνία, γιατί αποτελεί πηγή γνώσης για το παρελθόν  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια καλύτερη κοινωνία στο μέλλον. Για να επιτευχθεί η διατήρηση των μνημείων και έργων τέχνης πρέπει να συνεργαστούν πολλά επαγγέλματα, όπως συντηρητές, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μουσειολόγοι, χημικοί, κ.α. (more…)...